Khi giá thuê của Covid-19 giảm, việc kinh doanh gặp khó khăn

Theo Quyết định số 22/2020 vừa ban hành, các công ty, gia đình, cá nhân buộc phải tạm ngừng sản xuất, kinh doanh từ 15 ngày trở lên do Covid-19 thuê đất của nhà nước sẽ được giảm giá 15% vào cuối năm 2015. Năm nay. Việc giảm tiền thuê mặt bằng sẽ không bao gồm tiền thuê chưa thanh toán và tiền lãi quá hạn (nếu có) từ các năm trước. Đây là sáng kiến ​​của chính phủ nhằm hỗ trợ những người gặp khó khăn do Covid-19 gây ra theo Nghị quyết 84/2020.

Quy định này cũng áp dụng đối với người thuê đất tham gia nhiều hoạt động thương mại khác. Giữa các thửa đất với nhau nhưng chỉ được dừng hoạt động sản xuất kinh doanh đối với đất hoặc thửa đất đang trực tiếp cho nhà nước thuê.

Để được giảm tiền thuê đất, công ty, người dân đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2020 (văn bản đề nghị giảm tiền thuê đất, quyết định cho thuê đất của cơ quan công quyền hoặc bản sao hợp đồng thuê đất) gửi cục thuế, kinh tế, công nghệ cao. Ban giám đốc huyện đề xuất. Cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Cơ quan có thẩm quyền quyết định mức giảm trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị và quyết định giảm tiền thuê đất.

Trường hợp nộp tiền thuê đất năm 2020 thì được giảm trừ phần được giảm trừ vào kỳ sau, năm sau hoặc cơ quan quản lý cấp bù, hoàn trả phần thừa theo quy định.

Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?