Phó Thủ tướng: “ Phải đẩy nhanh luật chủ sở hữu và thoái vốn trong năm nay ”

Theo báo cáo Hội nghị tổng kết 6 tháng Luật vốn chủ sở hữu và doanh nghiệp nhà nước do Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tổ chức ngày 6/8, tiến độ hạch toán vốn chủ sở hữu rất chậm so với kế hoạch. Trong nửa đầu năm nay, không có doanh nghiệp nhà nước nào thực hiện cổ phần hóa hoặc thoái vốn lớn.

– Theo danh sách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong giai đoạn 2017-2020 phải hoàn thành 127 công ty nhưng chỉ đạt 28%. Đồng thời, 348 công ty phải rút lui, hiện mới đáp ứng được gần 1/3 nhu cầu.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho rằng nguyên nhân chậm tiến độ là do việc tôn trọng kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công chưa nghiêm. Nhiều công ty không bố trí đất hoặc định đoạt đất mà không sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu. “Xem xét việc hoãn quy trách nhiệm người đứng đầu trong luật vốn chủ sở hữu”, Phó thủ tướng nêu ý kiến.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì sơ kết 6 tháng của Ban chỉ đạo đổi mới công ty. VGP

Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch 2016 – 2020. Vì vậy, đồng chí yêu cầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp nhà nước đẩy nhanh tốc độ phát triển và phấn đấu đạt mức độ tư nhân hóa cao nhất trong năm nay. Bộ đã khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị định về quản lý, sử dụng thu nhập theo phương pháp vốn chủ sở hữu và thu hồi tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Phục vụ trong công ty.

Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục xem xét và khuyến khích việc đăng ký, niêm yết trên các sở giao dịch chứng khoán; thông báo và chịu trách nhiệm về sự chậm trễ và thất bại.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm nhanh chóng ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2020. Bộ Tài chính Tài nguyên và Môi trường rà soát các quy định về đất đai trong bối cảnh tư nhân hóa, thoái vốn để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác này.

Tái thiết bất động sản, Phó Thủ tướng đề xuất với Ủy ban Quản lý vốn Quốc gia và các tổ chức khác nghiên cứu, sắp xếp lại và phê duyệt phương án sử dụng đất của doanh nghiệp, và ủy thác cho một cơ quan phân loại đất thuộc sở hữu của doanh nghiệp. -Thủ tướng Trọng Hòa Bình nhấn mạnh: “Đất không còn sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh công ty cần tập trung về một đầu mối để đưa ra giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả” – Ông Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?