Giá điện sản xuất và điện thương phẩm thay đổi như thế nào?

Ngoài đề xuất cách tính giá điện bán lẻ mới, trong dự thảo quyết định cơ cấu giá điện bán lẻ, Bộ Công Thương cũng lấy ý kiến ​​về cách tính giá điện không bao gồm nhà ở (đối với hộ sản xuất và khách hàng hành chính). Thương mại và khai thác đá).

Phương án 1: Tách riêng sản xuất và khách hàng thương mại.

Trong đó, giá bán điện của khu sản xuất (bao gồm cả công ty lưu trú du lịch và dịch vụ hậu cần) là giá điện được tính trên doanh thu bán lẻ bình quân , Thường được chia theo cấp điện áp (dưới 1 kV, 1-35 kV, 35-200 kV và> 220 kV), và tùy thuộc vào ứng dụng thời gian cao điểm, trung bình thường thấp hơn. Ở điện áp 220 kV và cao hơn. Theo giá bán lẻ bình quân hiện hành là 1.864,44 đồng / kWh, giá phát điện ước tính cao nhất là khoảng 3.114 đồng / kWh; giá thấp nhất là 951 đồng / kWh.

* Giá dựa trên 1864,44 đồng / kWh Ước tính từ giá bán lẻ điện bình quân tại thời điểm – giá bán điện thương phẩm tối thiểu bằng 73% giá bán lẻ điện bình quân. Giá bán lẻ bình quân cao nhất là 246%.

* Giá theo giá bán lẻ bình quân dự kiến ​​1.864,44 đồng / kWh

Phương án 2, Bộ Công Thương đề xuất kết hợp sản xuất, quản lý và kinh doanh để sử dụng điện ngoài nhà một bộ khách hàng. Ở phương án này, giá bán điện sản xuất kinh doanh thấp nhất bằng 51% giá bán lẻ điện bình quân và cao nhất là 169% giá bán lẻ điện bình quân.

Nhưng nhược điểm là nhóm chi phí phát điện của máy phát điện. Sẽ tăng 5% so với giá hiện tại. Nếu áp dụng phương án này, đơn vị điện lực sẽ phải thay bảng đồng hồ cao, thấp (3 bảng giá điện) trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, vì theo quy định của Bộ Công Thương, đối tượng hiện là tổ chức sản xuất, kinh doanh và quản lý điện lực. Giảm chênh lệch giá điện bán lẻ của các nhóm khách hàng này, đơn giản hóa và giảm sai sót về giá điện. Ngoài ra, khách hàng thương mại có thể giảm 35% chi phí mua điện so với giá hiện hành.

Tuy nhiên, khi nói về cơ cấu giá điện của ngành phát điện và thương mại, các nhà phân tích cho rằng cơ cấu giá điện của dự án vẫn chưa vượt qua được giá điện. Giá điện sinh hoạt cao hơn điện sản xuất và điện thương phẩm, trong khi điện sinh hoạt chỉ chiếm 30% điện sản xuất. Do đó, sẽ khó khuyến khích các công ty sản xuất áp dụng công nghệ mới để đảm bảo môi trường và tiết kiệm điện năng.

Dự thảo giá bán lẻ điện đã được Bộ Công Thương đàm phán trong tháng này. 8. Hoàn thiện dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Dự kiến, giá điện bán lẻ mới sẽ được thực hiện từ đầu năm 2021. -Anh Minh

Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?_Cách mở bet365 tại Việt Nam_Có phiên bản tiếng Việt của bet365 không?